KABAR MEMPELAI ALKITABIAH


TUHAN ADALAH SETIA Seri 1
Oktober 28, 2007, 5:12 am
Filed under: Tidak terkategori

TABERNAKEL

Saudara saudara se iman dalam Yesus Kristus, !

Seperti yang telah kita ketahui dan saudara juga pasti telah menyadari betapa Tuhan itu adalah setia.Setia itu merupakan sifat Allah yang tidak dapat disangkal dan juga nama-Nya yang berhasil merebut kemenangan.Kalau kita lihat kembali dalam 1tesalonika 3:3, kesetian Tuhan itu berfungsi untuk menguatkan hati dan memelihara kita terhadap yang jahat.Pada akhir zaman ini, setan begitu gentar untuk menarik manusia supaya dikuasai. Setan itu memang tidak menuntut supaya manusia itu percaya kepadanya tetapi yang dia usahakan adalah bagai mana caranya supaya manusia itu tidak Setia kepada Allah.Pertama-tama yang ia tarik adalah hati supanya tidak percaya lagi kepada Tuhan, dan demikian manusia itu akan hilang kesetiannya kepada Tuhan Kepada anak -anak dan orang-orang muda , jika setan sudah masuk maka ia akan menyesatkan orang muda,itu pertama tama lewat pergaulan. Demikian juga jika setan itu sudah masuk kepada orang -orang tua,maka keluarga itu akan dibawanya kepada kehancuran.Manusia yang sudah dikuasai setan /iblis, ia akan berubahsetia dari kepercayaannya kepada Tuhan Allah.Itu sebabnya pada akhir zaman ini yang kita butuhkan adalah kesetiaan, hati yang tetap kuat supaya tetap kuat kita jangan sampai kehilangan damai sejahtera bahkan supaya kita tidak kehilangan arah dan tujuan hidup.Kalau Tuhan tidak menguatkan hati kita dengan kesetian-Nya,maka tidak ada seorangpun yang berhasil melakukan kebenaran ketiga arti setia dari kamus bahasa indonesia,yaitu PATUH,TAAT,TETAP TEGUH HATI dan TETAP DALAM TEGUH PENDIRIAN. setia itu adalah sifat Allah yang tidak dapat berubah -ubah,berbeda dengan sifat manusia yanng suka ber ubah-ubah sebab kesetiaan manusia dengan kesetia Allah itu memang sangat jauh berbeda. dalam yeremia pasal 3,kita bisa melihat bangsa Israel sebagai contoh bangsa yang tidak setia kepada Tuhan Allah, kadang mereka setia kadang pula mereka tidak setia.Fiman Tuhan mengatakan bahwa bangsa israel itu seperti perempuan murtad atau seperti seorang istri yang tidak setia terhadap suaminya demikianlah kesetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Dalam ayat 12 Fiman Tuhan berkata : “Kembalilah ,hai israel, perempuan murtad dilanjutkan 20 “tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tdak setia terhadap temannya (=Suami), demikian kamu tidak setia terhadap Aku,hai kaum Israelseperti perempuan yang tidak setia terhadap suaminya.mereka tidak setia kepada Tuhan,karena hatinya telah terpaut kepada penyembahan berhala.Demikian juga kalau ada orang yang hatinya sudah menjauh dari Tuhan, maka ia disamakan seperti perempuan yang murtad. Kalau kita lihat firman Tuhan dalam 1 Timotous1:4 rencana Tuhan terhadap manusia adalah supaya tidak ada seorangpun yang tidak beroleh keselamatan Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran .Dan pengetahuan yang harus kita peroleh itu adalah Allah yang Esa,yang telah menjadi pengantara Allah dengan manusia.Yesus Kristus yang telah mati diatas kayu salib merupakan pengantara antara kita dengan Allahdesingga kita memperoleh persekutuan dengan Allah,Allah yang setia itu telah menunjukkan kesetian-Nya kepada kita dengan jalan mati dikayu salibsupaya kita beroleh keselamatan.Tampa pengetahuan ini tidak seorangpun yang diselamatkan. Maka jangan kiberi kesempatan kepada setan untuk merubah kesetiaan kita kepada Tuhan.Kita tidak mampu menghadapi dunia kita juga tidak akan mampu menghadapi setan,namun jika kita tetap setia kepada Tuhan,maka Tuhanlah yang akan menjaga hati kita dan memelihara kita dari segala yang jahat.Sebagai peringatan kepada kita sekarang ini, Firman TUhan dalam 1 korintus 10:12 ” Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia janagn Jatuh”.Artinya kita harus tetap hati-hati supaya kita jangan merasa kuat, supaya kita merasa mampu hidup tampa Tuhan,jangan kita sombong sebab diatas telah dikatakan,bahwa tampa Tuhan sebenarnya kita tidak dapat mengatasi setan maupun Dumia ini.Maka kita harus tetap hati-hati supaya kita tidak melupakan Tuhan walau sesaatpun kita harus tetap setia kepada Tuhan setia beribadah,setia melakukan segala perintah Tuhan yang telah ditulis dalam Alkitab.Sebab jika kita sudah setia kepada Tuhan,maka TUhan juga akan menunjukkan kesetian-Nyakepada kita dalam 1 koritus 10:13 ,kesetiaan Tuhankepada kita : Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita.sebab pada waktu kita dicobai Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menaggungnya.Kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Tanah Kanaan,Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada bngsa Israel ,Air untuk diminum ,Daging untuk dimakan, dll Kalau Tuhan sudah menunjukkan kesetian_Nya kepada bangsa Israel,maka Tuhan juga akan menunjukkan kesetian_Nya kepada kita ketika kita dicobai,Ia juga akan memberi jalan keluar buat kita.Amen!!.

BULETIN GEREJA BETHEL INDONESIA .

Iklan